Bc. Michal Václavek

Diplomová práce

Komparace využití volného času a užívání návykových látek na SOU a SŠ

Comparison of leisure and substance abuse at the vocational school and high school
Anotace:
Diplomová práce rozebírá problematiku užívání návykových látek studenty středních škol a náplň jejich volného času. Úvodní kapitola popisuje volný čas, jeho funkce a činitele, kteří jej ovlivňují. Druhá kapitola je zaměřena na nejčastěji se vyskytující drogy v České republice, na legislativu a možnosti prevence. Třetí kapitola popisuje následky užívání návykových látek. Praktickou část představuje …více
Abstract:
This thesis analyses the problem of the using of the addictive substances by the students of the secondary schools and their leasure time activities. The introductory chapter describes leasure time, functions of laesure time and factors affecting the leasure time. The second chapter is intent on the mostly used drugs in the Czech republic, on the legislation and prevention. The third chapter describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby