Theses 

MARKETINGOVÁ STRATEGIE FIRMY HOLLANDIA – Alena Roháčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch

Alena Roháčková

Bakalářská práce

MARKETINGOVÁ STRATEGIE FIRMY HOLLANDIA

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na marketingovou strategii ve firmě Hollandia. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá stručným představením marketingové strategie jako takové a následně je rozebrán marketingový mix, kde je větší pozornost věnována marketingové komunikace.V praktické části je představena firma Hollandia, která byla právě pro tuto práci vybrána. V první polovině analytické části proběhne řízený rozhovor, jehož cílem je zjištění systému řízení podpory prodeje ve zmíněném podniku a ve druhé polovině bude provedena analýza právě probíhající kampaně na podporu prodeje.Návrhová část práce bude pojednávat o možném zlepšení jak v marketingové komunikaci firmy jako takové, tak zlepšení na právě probíhající kampaň na podporu prodeje firmy Hollandia.

Abstract: Subject of this bachelor work is marketing strategy of Hollandia company. The work is divided into theoretical and practical section. Theoretical part deals with marketing strategy and marketing mix 4P. Practical part includes interview with marketing manager about sales promotion in Hollandia and analysis about campaign of sales promotion. Suggestion part is about possible improvement of marketing promotion in Hollandia and improvement of campaign.

Klíčová slova: Hollandia, Marketing, Podpora prodeje, Produkt, Zákazník, Sales promotion, Product, Customer

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
BP Alena Roháčková 2018 BP Alena Roháčková 2018
Posudek vedoucího Posudek vedoucího
Posudek oponenta Posudek oponenta
SZZ_-_Hodnoceni_BP_B.pdf SZZ_-_Hodnoceni_BP_B.pdf


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 04:34, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz