Bc. Jaroslava Koniarová

Master's thesis

Analýza národnostních menšin v ČR ve srovnání se SR

Analysis of national minorities in the Czech republic compared with Slovak republic
Abstract:
The thesis "Analysis of national minorities in the Czech Republic compared to the Slovak" is concerned with a detailed analysis of national minorities in the Czech and Slovak Republic. In the first charter, I describe basic concepts. In the next chapter is the development of minority status and analysis of the various minorities since the creation of the first Czechoslovak Republic after the split …viac
Abstract:
V diplomovej práci „ Analýza národnostných menšín v Českej republike v porovnaní so Slovenskom“ sa zaoberám podrobným rozborom národnostných menšín na území Českej republiky a Slovenskej republiky. V úvodnej kapitole sa venujem základným pojmom. V ďalších kapitolách je spracovaný vývoj postavenia menšín a analýza jednotlivých menšín od vzniku prvej Československej republiky po rozdelení v roku 1993 …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedúci: JUDr. Miloslav Šiler
  • Oponent: doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní