Mgr. Anna Niedobová

Diplomová práce

Právní ochrana menšin v první ČSR

Legal Protection of Minorities in the First Czechoslovak Republic
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou, věnující se ochraně menšin v období první Československé republiky, tedy od 1918 do 1938 roku. Úvodní kapitola je zaměřena na vymezení pojmu národnostní menšina v dokumentech dobových jakož i současných. V druhé kapitole je pozornost věnována ochraně menšin zaručené prostřednictvím mezinárodních dokumentů a smluv, přičemž jsou zde stručně nastíněny historické …více
Abstract:
This thesis concerns legal regulations dealing with the protection of the national minorities in the first Czechoslovak republic, thus since 1918 to 1938. The initial chapter focuses on the determination of the term national minority in contemporary as well as up-to-date documents. The second chapter deals with the protection of the minorities granted by the international documents and treaties, also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta