Jana Potočková

Bakalářská práce

Zážitková gastronómia – ojedinelý gastronomický koncept

Experience gastronomy - a uniqe gastronomy koncept
Abstract:
POTOČKOVÁ, Jana: Experience gastronomy, Bacheloor´s thesis, The Institute of Hospitality Management inPrague 8, Ltd. Department of Hotel Management, Prague 2015, 56 pages The submitted Bachelor's thesis after a short familiarization with history has a focus on the newest trends in gastronomy, among which also gastronomy of experiences belongs. It defines the term of gastronomy and experience. Introduces …více
Abstract:
POTOČKOVÁ, Jana: Zážitková gastronómia, Bakalárka práca, Vysoká škola hotelová v Prahe 8,spol.s.r.o, Katedra hotelierstva, Praha 2015, 56 strán Bakalárska práca sa po krátkom oboznámení s históriou zameriava na najnovšie trendy v gastronómií, medzi ktoré patrí tiež zážitková gastronómia. Pristaví sa pri definícií gastronómie a zážitku. Zoznámenie sa, akým spôsobom ovplyvňuje gastronómia šesť ľudských …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Monika Klímová
  • Oponent: Ing. Zbyněk Vinš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví