Backia Siva Vallinayagam

Diplomová práce

Control System of Smart Factory Model

Control System of Smart Factory Model
Abstract:
The construction of a smart factory involves many complications in installing it. This thesis aims at establishing an enhanced and simplified communication and control system for a smart factory model. A smart factory model is made with components like, vehicle, stacks with beads, server and control application, which, communicates using Wi-Fi communication. A vehicle is navigated in a controlled path …více
Abstract:
Konstrukce inteligentní továrny obnáší při instalaci mnoho komplikací. Tato práce si klade za cíl vytvořit vylepšený a zjednodušený komunikační a řídicí systém pro inteligentní model chytré továrny. Model chytré továrny je se skládá z těchto komponent: vozík, zásobníky korálků, server a řídicí aplikace. Jednotlivé komponenty spolu komunikují pomocí Wi-Fi. Vozík se pohybuje pomocí sledování černé čáry …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radek Votrubec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vallinayagam, Backia Siva. Control System of Smart Factory Model. Liberec, 2020. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní