Theses 

Effect of competition on resprouting and sprout growth of temperate trees – Bc. Lukáš Patra

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
European Forestry / European Forestry

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Lukáš Patra

Diplomová práce

Effect of competition on resprouting and sprout growth of temperate trees

Efekt kompetice na růst výmladků a výmladnou schopnost stromů mírného pásma

Anotace: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na kompetici, růst výmladků a výmladnou schopnost stromů mírného pásma. Hlavním cílem bylo analyzovat vliv kompetice na výmladnou schopnost a růst výmladků. Pomocí, měření základních charakteristik výmladků a použitím alometrických rovnic vypočítat biomasu a přírůst výmladků a také vypočítat před a po-těžební kompetiční indexy na již založené výzkumné ploše TARMAG II nedaleko Soběšic v České Republice. Analýza odhalila, že před-těžební a po-těžební kompetice může významně ovlivnit růst výmladků stromů mírného pásma, liší se však mezi jednotlivými druhy dřevin a také různým vlivem na růst výmladků. Rovněž se ukázalo, že před-těžební kompetice neovlivňuje výmladnou schopnost dubu zimního. Výsledky naznačují, že probírky v rané fázi vývoje pařezin by mohly zlepšit růst výmladků a tak i produkci biomasy.

Abstract: Presented thesis is focused on competition, sprout growth and resprouting ability of temperate trees. The main aim was to analyse the effect of competition on resprouting success and sprout growth of selected trees. Calculations are based on sprout size measurements of selected resprouting trees on pre-existing TARMAG II experimental plot near Soběšice, the Czech Republic. Appropriate allometric equations were used to determine biomass of individual trees and pre- and post-harvest competition indices. Statistical analysis disclosed that pre-harvest and post-harvest competition can significantly affect sprout growth of temperate trees, but can differ among species and has variable effect onto the growth. Results also clearly showed that pre-harvest competition did not affect resprouting ability of Quercu spetraea. The results indicate that thinning of sprouts in the early stage of coppice development could support sprout growth and thus biomass production.

Klíčová slova: kompetice, výmladek, výmladná schopnost, růst

Keywords: crowding, shading, growth, competition, resprouting, sprout

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radim Matula, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/52518 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:51, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz