Vladislav RYBÁŘ

Bachelor's thesis

Územní plán města Chomutov

Local plan of the City Chomutov
Abstract:
Cílem bakalářské práce na téma "Územní plán města Chomutov" je podat informace o tom, co je územní plánování a dále informovat o tvorbě nového územního plánu města Chomutova. Práce je rozdělena na tři části. První teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů územního plánování, stručnou historii, dále na popis cílů, úkolů a nástrojů. Je zde také popsána legislativa a jednotliví …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to describe physical planning and creation of new local plan of the city Chomutov. The work is divided into three parts. The first part is theoretical and it provides explanation of basic concepts of physical planning, brief history and description of targets, tasks and tools. Then there is legislation regarding physical planning and participants of process of physical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 3. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RYBÁŘ, Vladislav. Územní plán města Chomutov. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / field:
Regional Policy and Administration / Regional Development