Vladislav RYBÁŘ

Bakalářská práce

Územní plán města Chomutov

Local plan of the City Chomutov
Anotace:
Cílem bakalářské práce na téma "Územní plán města Chomutov" je podat informace o tom, co je územní plánování a dále informovat o tvorbě nového územního plánu města Chomutova. Práce je rozdělena na tři části. První teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů územního plánování, stručnou historii, dále na popis cílů, úkolů a nástrojů. Je zde také popsána legislativa a jednotliví …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to describe physical planning and creation of new local plan of the city Chomutov. The work is divided into three parts. The first part is theoretical and it provides explanation of basic concepts of physical planning, brief history and description of targets, tasks and tools. Then there is legislation regarding physical planning and participants of process of physical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RYBÁŘ, Vladislav. Územní plán města Chomutov. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj