Bc. Markéta Neradová, DiS.

Diplomová práce

Kriminalita mladistvých páchána pod vlivem návykových látek

Juvenile delinquency committed under the influence of addictive substances
Anotace:
Téma mé diplomové práce je ,,Kriminalita mladistvých páchána pod vlivem návykových látek“ na území České republiky. Toto téma jsem zvolila z důvodu, že kriminalita mladistvých je v poslední době velice závažná ve spojení s užíváním návykových látek. Má diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje 26 kapitol a praktická část zahrnuje mé vlastní šetření ohledně zkušeností …více
Abstract:
The topic of my diploma thesis is "Juvenile criminality committed under the influence of addictive substances" in the Czech Republic. I chose this topic because juvenile delinquency is very serious in connection with substance use. My diploma thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part contains 26 chapters and the practical part include my own investigation into the drug …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Jiřina Hofmanová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní