Theses 

Digital marketing strategy for generating sales leads – case study of Hilti – Petr Báša

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Petr Báša

Diplomová práce

Digital marketing strategy for generating sales leads – case study of Hilti

Digitální marketingová strategie pro generování leadů - případová studie Hilti

Anotace: Tento výzkum usiluje o identifikaci klíčových faktorů úspěšnosti strategie digitální marketingové komunikace s cílem generování leadů pro strategické služby společnosti Hilti. Pro dosažení cíle práce byla použita kvalitativní výzkumná metoda ve formě částečně strukturovaných rozhovorů s marketingovými a obchodními manažery. Mezi výsledky byl zjištěn potenciál pro větší integraci mezi odděleními prodeje a marketingu v několika oblastech, vytváření povědomí jako předpoklad pro generování leadů, důraz na kvalitu leadů místo na množství, jasně definovaný a transparentní proces jejich následného kontaktování a komunikace srozumitelného obsahu integrovaného napříč všemi kanály. Byly také zjištěny dvě interní překážky bránící efektivnímu procesu generování leadů. Všechny výsledky jsou řešeny v sekci manažerských doporučení této studie.

Abstract: This research endeavors to identify the key success factors of digital marketing communication strategy with the goal of generating leads for Hilti strategic services. To reach the goal of the study, qualitative research method in the form of semi-structured interviews with marketing and sales managers was used. Among the outcomes, we have identified the potential for greater integration between the sales and marketing departments in several areas, creating awareness as the prerequisite for lead generation, the focus of quality of leads instead of quantity, clearly defined and transparent lead follow-up process and delivery of comprehensive content integrated across all channels. Two internal barriers hindering an effective lead generation process were discovered. All the outcomes are addressed in the managerial recommendations section of the study.

Klíčová slova: Digitální marketingová komunikace, Strategie pro generování leadů, B2B služby, Hilti

Keywords: Lead generation strategy, Hilti, Digital marketing communication, B2B services

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Miroslav Karlíček
  • Oponent: Jiří Jindrák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73949


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 06:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz