Bc. Vendula Kalenská

Diplomová práce

Digitální marketingová komunikace a její efektivita v komunikaci vybraného podniku

Digital marketing communication and its effectiveness in communicating of the selected company
Anotace:
Závěrečná práce je zaměřena na využívání digitální komunikace ve vybraném podniku v komparaci s tradičními médii. Důvod zpracování daného tématu spočívá v obstojnosti podniku XY sídlícího v podkrkonošské obci k moderním technologiím v online propagaci a komunikaci se zákazníky. Cílem diplomové práce je na základě analýzy současné situace podniku, respektive prověření nekonvenčích a tradičních komunikačních …více
Abstract:
The thesis is focused on the use of digital communication in the selected company in comparison with the traditional media. The reason for this topic is the solidity of XY, based in the Krkonoše municipality, to modern technologies in online promotion and customer communication. The aim of this diploma thesis is to analyze the present situation of the company and to examine unconventional and traditional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní