Bc. Kristýna Ehlová

Bakalářská práce

Aktivace pseudoexonů v kontextu vzácných dědičných onemocnění

Pseudoexon activation in the context of rare genetic diseases
Anotace:
V této bakalářské práci se věnuji aktivaci pseudoexonů u lidských genů kódujících proteiny. Pseudoexon je intronová sekvence připomínající exon, která běžně není součástí zralé mRNA. Může však být za určitých okolností aktivována a do zralé mRNA začleněna. Aktivace pseudoexonů je jedním z možných důsledků sestřihových mutací, má potenciál narušit produkci funkčního proteinu a může vést k rozvoji vzácných …více
Abstract:
In this thesis I study pseudoexon activation in human protein-coding genes. Pseudoexon is an intronic sequence that resembles exon, which is normally not a part of a mature mRNA. However, it may be under certain circumstances activated and incorporated into the mature mRNA. Pseudoexon activation is one of the possible consequences of splicing mutations, it has potential to disrupt production of functional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Grodecká, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Diana Grochová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta