Bc. Kateřina Pohanková

Diplomová práce

Povstání 1863 v Litvě z pohledu litevské historiografie

The 1863 uprising in Lithuania in Lithuanian historiography
Anotace:
V roce 1863 došlo v ruském záboru Polska k ozbrojenému povstání za účelem obnovení polské nezávislosti. Ačkoli toto povstání bývá obecně nazýváno polským, účastnili se ho také příslušníci dalších etnik obývající toto území. Tato práce se zabývá povstáním z litevského pohledu. Ten se však v průběhu uplynulých 100 let značně měnil v závislosti na společenských a politických podmínkách, které v Litvě …více
Abstract:
In 1863 there was an armed uprising in the Russian part of former Polish-Lithuanian Commonwealth. This uprising is generally called "Polish", but beside Poles other local ethnic groups were involved too. This thesis deals with the uprising from Lithuanian perspective. This perspective went through many changes during the last 100 years depending on the social and political circumstances that dominated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta