Matěj ŠEDIVÝ

Master's thesis

Vznik, vývoj a současné problémy Organizace Severoatlantické smlouvy

The Origin, Development and Current problems of the North Atlantic Treaty Organization
Anotácia:
Práce pojednává o vzniku, vývoji i současných problémech Aliance, coby systému kolektivní sebeobrany v rámci kolektivní bezpečnosti OSN. Autor uvádí východiska vziniku Aliance, její postupný rozvoj, přehled operací a výčet aktuálních hrozeb, přičemž vše zmíněné zařazuje do souvislostí.
Abstract:
This thesis is about the origin, developement and current problems of NATO, in the context of colective self-defense in colective security system of UN
 

Kľúčové slová

NATO Aliance právo
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2012
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: JUDr. Josef Mrázek, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEDIVÝ, Matěj. Vznik, vývoj a současné problémy Organizace Severoatlantické smlouvy. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická

University of West Bohemia

Faculty of Law

Master programme / odbor:
Law and Legal Science / Law

Práce na příbuzné téma