Nikola Novosadová

Bakalářská práce

Online marketingová stratégia vybranej firmy

Online marketingová strategie vybrané firmy
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá online marketingovou strategií na příkladu portálu VímVíc.cz. Cílem práce je zhodnocení online marketingových aktivit a online marketingové strategie firmy s následným návrhem konkrétních doporučení pro zvýšení její efektivity. První kapitola práce se zaměřuje na definování samotného online marketingu a jeho významu. Přichází také s detailním popisem jednotlivých online marketingových …více
Abstract:
The bachelor thesis is dedicated to online marketing strategy in selected Czech company VímVíc.cz. The aim of thesis is to evaluate online marketing activities and online marketing strategy of the company and consequently deliver specific recommendations for increasing its effectiveness. The first chapter is focused on defining online marketing itself and its importance. It also describes particular …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá online marketingovou stratégiou na príklade portálu VímVíc.cz. Cieľom práce je zhodnotenie online marketingových aktivít a online marketingovej stratégie firmy s následným návrhom konkrétnych odporúčaní pre zvýšenie jej efektivity. Prvá kapitola práce sa zameriava na definovanie samotného online marketingu a jeho významu. Prichádza tiež s detailným popisom jednotlivých online …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2019
  • Vedoucí: Jiří Zeman
  • Oponent: Alena Filipová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76042