Bc. Šárka SUCHÁ

Master's thesis

Kvalita poskytované zdravotní péče na spinálních jednotkách

Quality of provided health care at spinal care units
Abstract:
Jedním ze způsobů, jak hodnotit kvalitu zdravotní péče v jednotlivých zdravotnických zařízeních je monitorování spokojenosti pacientů s poskytovanou péčí. Předmětem této diplomové práce je analýza informací o kvalitě poskytované zdravotní péče z pohledu pacientů spinálních jednotek. V teoretické části se v úvodní části zabývám kvalitou zdravotní péče. Další kapitoly práce popisují komplexní a rozsáhlou …more
Abstract:
One way, how to evaluate quality of health care at different hospitals, is done by monitoring of patient satisfaction with provided care. The main goal of this dissertation is to analyse information about quality of provided care defined by patients of spinal care units. At the beginning of the theoretical part I deal with the health care quality. Other chapters describe complex and extensive issues …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014
Accessible from:: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014
  • Supervisor: MUDr. Vladimír Mužík

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SUCHÁ, Šárka. Kvalita poskytované zdravotní péče na spinálních jednotkách. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

University of Ostrava

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specialization in Health Service-Combined Study / Intensive medicine - Combined Study