Theses on the same topic (having an identical keyword):

misni leze

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Vliv fyzioterapie na zkvalitnění života osob se získaným tělesným postižením následkem míšní léze
 (Blanka Synková)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kpm5o/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Význam výcviku mobility z pohledu ergoterapie u vysoké léze míšní.
 (Helena NEČASOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lhlszb// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Theses on a related topic

Terapeutické postupy u vysoké transverzální míšní léze v chronickém stádiu onemocnění
 (Marek MATURA)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//2o2z6y// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Příprava tkáňového nosiče pro náhradu nervové tkáně (míšní léze)
 (Ilona Krabicová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//9vaubb// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Theses on a related topic

Fyzioterapie u léze zadních provazců míšních
 (Tereza SIKOROVÁ)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//jwj52s// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Ergoterapie u transverzální léze míšní
 (Michala KNOBLOCHOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//gtc1tk// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Theses on a related topic

Transverzální léze míšní s následkem paraplegie z pohledu fyzioterapeuta
 (Ondřej MIKESKA)

2012, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zwkrg2// | Rehabilitace / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Léčebně rehabilitační plán a postup u pacientů s traumatologickou lézí míšní s klinickým obrazem tetraparéza/plegie
 (Michaela Konečná)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jcghv/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Léčebně rehabilitační plán a postup u pacientů s traumatickou lézí míšní s klinickým obrazem tetraplegie
 (Kamila Selucká)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lw4ge/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Využití kompenzačních pomůcek při práci s počítačem u osob s míšní lézí
 (Ondřej Šrámek)

2011, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ng4qn/ | Informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)