Martin Budek

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Etický kodex sociálních pracovníků v ČR a jeho využití v praxi

Anotace:
Etická rovina tvoří součást profese sociálního pracovníka. Souhrn etických zásad, postojů a hodnot sociálního pracovníka je obsahem etického kodexu. Cílem této práce je podat deskripci a analýzu Etického kodexu sociálních pracovníků ČR, dále pak kriticky posoudit jeho využití u vybraných sociálních pracovníků. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část přibližuje význam …více
Abstract:
Ethics plays an important part in the professional life of social workers. The summary of ethical principles, attitudes and values of social workers is the subject of the ethical code. The aim of the thesis is to describe and analyze the Ethical code of social workers of the Czech Republic and to critically evaluate the use of the said document by the chosen social workers. The thesis is divided into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 10. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie