Bc. Tomáš Vlasák

Bakalářská práce

Zpracování dat videodistrometru pro výzkum šíření vln v elektromagnetickém a optickém pásmu

Data processing of videodistrometer for research in electromagnetic wave propagation and optical band
Anotace:
Tato bakalářská práce se nejprve zabývá popisem rádiového a optického bezkabelového spoje, přičemž jsou zdůrazněny jeho výhody i nevýhody, které se následně využijí u spoje hybridního. Dále jsou zde vysvětleny nejvýznamnější vlastnosti dešťových kapek, především spektrum dešťových kapek a vliv deště na rádiový a optický bezkabelový spoj. Následně je zde popsána funkce 2D videodistrometru, jeho využití …více
Abstract:
This bachelor work deal with the description of the radio and free space optics links, which are emphasized its advantages and disadvantages, which is subsequently utilized in hybrid links. There are explained the most important characteristics of raindrops, especially spectrum of raindrops and the effect of rain on radio and free space optics links. Consequently, there is described the 2D videodistrometer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Fišer, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vlasák, Tomáš. Zpracování dat videodistrometru pro výzkum šíření vln v elektromagnetickém a optickém pásmu. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky