Monika Bursová

Diplomová práce

Vliv literárních projektů v předškolním vzdělávání na čtenářskou gramotnost žáků 1. třídy ZŠ

The Impact of Literary Projects in Pre-School Education on Reading Literacy of 1 st Grade Pupils in Elementary School
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozvojem čtenářské gramotnosti v předškolním vzdělávání. Čtenářskou gramotnost lze rozvíjet pomocí postupného seznamování dětí s literaturou, vytváření vztahu ke knize a motivací k pozdější vlastní četbě. Diplomová práce je rozdělena na tři části. V teoretické části se zaměřujeme na vývoj dítěte, předčtenářské období, přístup pedagoga ke čtení a faktory, které dítě z hlediska …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the development of reading literacy in pre-school education. Reading literacy can be developed by a gradual process of making children become familiar with literature, building their attitude towards books, and motivating them to read books on their own. The theoretical part deals with child development theories, pre-reading period, teacher attitude to reading, and important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
Zveřejnit od: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Bednářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bursová, Monika. Vliv literárních projektů v předškolním vzdělávání na čtenářskou gramotnost žáků 1. třídy ZŠ. Liberec, 2015. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Práce na příbuzné téma

Všechny práce