Mgr. Monika Juráňová

Bakalářská práce

Ústavní soud jako garant demokracie

Constitutional court as a guarantee of democracy
Anotace:
V Bakalářské práci Ústavní soud jako garant demokracie se budu zabývat zejména tím, zda byl Ústavní soud České republiky od vzniku Československé republiky garantem demokracie. Dále zde nastíním základní fakta o Ústavě České republiky, Ústavním pořádku a Ústavním právu. Budu v ní řešit polohu, historii a význam Ústavního soudu. Ústavní soud České republiky je důležitým soudním orgánem České republiky …více
Abstract:
The bachelor thesis Constitutional court as a guarantee of democracy discusses whether the Constitutional Court of the Czech Republic has guaranteed democracy since the creation of Czechoslovakia. It includes basic facts about the Constitution of the Czech Republic, Constitutional regulations and Constitutional law. It also deals with location, history and significancy of the Constitutional court. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy