Jan HEGER

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření u policistů Služby kriminální policie a vyšetřování

Burnout Syndrome in Policemen of the Criminal Police and Investigation Service
Anotace:
Tato bakalářská práce s tématem "Syndrom vyhoření u policistů Služby kriminální policie a vyšetřování" obsahuje dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část bakalářské práce je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola pojednává o jevu zvaném syndrom vyhoření, popisuje jeho historii, symptomy, fáze, důsledky syndromu vyhoření a samotnou prevenci. Druhá kapitola se zabývá Policií České …více
Abstract:
The bachelor thesis with the theme called "Burnout syndrome in policemen at The Criminal Investigation Department" contains two parts, theoretical and practical. The theoretical part of the bachelor thesis is devided in two chapters. The first deals with the phenomenon called burnout syndrome, describes its history, symptoms, phases, consequences of burnout syndrome and prevention itself. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Naivert

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HEGER, Jan. Syndrom vyhoření u policistů Služby kriminální policie a vyšetřování. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika