Bc. Kateřina Jochecová

Bakalářská práce

Kvalitativní rozdíly v prostorové orientaci mezi muži a ženami (PoC)

Qualitative differences in spatial orientation between men and women (PoC)
Anotace:
Tato práce byla zaměřena na kvalitativní rozdíly v prostorové orientaci mezi muži a ženami a na možnosti měření těchto rozdílů pomocí eye-trackingových brýlí. Účastníci měli za úkol opustit budovu tak, jak by ji pravděpodobně opustili při rozeznění poplašné sirény. Zjištěné výsledky jsou v souladu s dosavadními výzkumy (vzhledem k typu studie a nízkému počtu participantů však není většina z nich statisticky …více
Abstract:
This study is focused on qualitative differences in spatial orientation between men and women and on possibilities of measuring such differences with eye-tracking glasses. Participants were asked to leave the building in a way they would probably have done it when heard the sound of alarm. Results are in compliance with previous studies (considering the type of study and a small sample, they are not …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vojtěch Juřík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma