Bc. Anna Kopecká

Diplomová práce

Praktiky diferenciace a jejich vliv na vývoj DVD trhu v ČR

Practices of differentiation and their influence on the development of the DVD market in the Czech Republic
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zmapovat dvě dekády formátu DVD na tuzemském trhu se zaměřením na distribuční strategie diferenciace, které byly pro prosazení formátu DVD a jeho následné přežití na trhu vůči konkurenci aplikovány.
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to map two decades of the DVD format in the domestic market focusing on the distribution strategy of differentiation, which were used to promote the DVD format and its subsequent survival on the market against competition.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta