Theses 

Kurikulum andragogiky a netradiční studenti – Nikola ŠVEJDOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Nikola ŠVEJDOVÁ

Bakalářská práce

Kurikulum andragogiky a netradiční studenti

Andragogical Curriculum and Nontraditional Students

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá koncepcí kurikula andragogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci v prezenční a v kombinované formě studia v kontextu vzdělávání netradičních studentů. Teoretická část komplexně postihuje pojmy kurikulum, andragogika a netradiční student. Praktická část se zaměřuje na komparaci aktuální nabídky andragogických oborů na univerzitě. Cílem práce je na základě zvolených kritérií popsat v jakých oblastech kurikulum v kombinované formě reflektuje specifika netradičních studentů v porovnání s kurikulem prezenčního studia.

Abstract: This bachelor thesis focuses on the concept of andragogy curriculum in a form of full-time and blended learning in the context of the education of non-traditional students at the Palacky University Olomouc. The theoretical part comprehensively covers the terms curriculum, andragogy and non-traditional student. The practical part focuses on the comparison of the current offer of andragogy courses at the university. The aim of the thesis is to describe in what areas the curriculum in form of blended learning reflects the specifics of non-traditional students compared to the curriculum of full-time study.

Klíčová slova: kurikulum, andragogika, vzdělávání dospělých, netradiční student, komparace studijních plánů

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=219500 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠVEJDOVÁ, Nikola. Kurikulum andragogiky a netradiční studenti. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:26, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz