Theses 

Statický přepočet rozhledny Vrátenská hora u Mšena – Karolína Košvancová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství

Karolína Košvancová

Bakalářská práce

Statický přepočet rozhledny Vrátenská hora u Mšena

Static recalculation of the obsevation Vratenska hora u Msena

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na statický přepočet opláštěné ocelové tříboké příhradové konstrukce s vyhlídkových ochozem a s tříbokou příhradovou nástavbou pro umístění telekomunikačních vysílačů. Celková výška konstrukce je 45 m. Hlavním konstrukčním materiálem je ocel S235 a dřevo C24. Konstrukce je umístěna ve II. větrové oblasti, III. sněhové oblasti a III. kategorii terénu. Je provedeno zhodnocení stavu konstrukce a jsou navržena opatření pro zvýšení spolehlivosti. Přílohy obsahují výstupy z programu SCIA Engineer 16.1.2024 a AutoCad 2015.

Abstract: The bachelor thesis focuses on the static recalculation of the coated steel three-side truss construction with viewing gallery and three-side truss extension for placement telecommunication transmitters. Total construction height is 45 m. The main structural material is steel S235 and wood C24. The construction is located in 2nd wind area, 3rd snow area and 3rd category of terrain. The current state of the structure is evaluated and subsequent actions to improve the structural reliability are presented. Attachments contain outputs from SCIA Engineer 16.1.2024 and AutoCAD 2015.

Klíčová slova: Statický přepočet, Rozhledna, Příhradová konstrukce, Ocel, Zatěžovací stavy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36247 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Jak správně citovat práci

Košvancová, Karolína. Statický přepočet rozhledny Vrátenská hora u Mšena. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 17:38, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz