Bc. Valeriia Paranicheva

Bakalářská práce

Fundamentální a technická analýza na akciovém trhu

Fundamental and technical analysis on the stock market
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je fundamentální a technická analýza akciového trhu. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se probírají formy a způsoby technické a fundamentální analýzy, jejich výhody a nevýhody. V praktické části byla provedena analýza reálných historických dat akciového trhu s cílem prozkoumat, zda použití technické a fundamentální analýzy povede k nadprůměrným příjmům …více
Abstract:
The topic of this thesis is fundamental and technical analysis of the stock market. The thesis is divided into two parts. The theoretical part discusses forms and methods of technical and fundamental analysis, their advantages and disadvantages. In the practical part, an analysis of real historical stock market data was made in order to explore whether the use of technical and fundamental analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Bankovnictví