Tomáš ZÁDĚRA

Bakalářská práce

Možnosti nácviku zvládání zátěžových situací při výcviku potápěčů PČR

Possibilities of coping with stress situations during diver training of the Police of the Czech Republic.
Anotace:
Záděra Tomáš: Možnosti nácviku zvládání zátěžových situací při výcviku potápěčů Policie České republiky, Brno 2010, 41 stran Obsahem této práce je vymezit zátěžové situace u potápěčů Policie České republiky. Rozdělit zátěžové situace začínajících a zkušených potápěčů Policie České republiky. Stanovit optimální postupy při nácviku zvládání zátěžových situací policejních potápěčů. Analyzovat, jak stresovým …více
Abstract:
Content those work is delimitate ballast situation near divers police Czech Republic. Divide by ballast situation young and experienced divers police Czech Republic. Determine optimum routes at training coping ballast situation police divers. Analyze how stress situations forgo.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2010
Identifikátor: 18622

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. František Vízdal, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁDĚRA, Tomáš. Možnosti nácviku zvládání zátěžových situací při výcviku potápěčů PČR. Brno, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 11. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe