Mgr. Monika Strečanská

Diplomová práce

Leihmutterschaft als Rechtsproblem? Rechtsphilosophische Analyse

Surrogate Mother as a Legal Problem? Philosophical and Legal Analysis
Abstract:
The thesis deals with the issue of surrogate motherhood regarding the philosophic-juridical aspect. It analyzes the surrogate motherhood on the basis of the position of women within society from the point of view of technological development of assisted reproduction, ethics and jural control of this institute in Czech republic and other chosen countries. The aim of the thesis is to demonstrate the …více
Abstract:
Tato práce se zabývá náhradním mateřstvím z filosoficko-právního pohledu. Zkoumá náhradní mateřství na pozadí postavení žen ve společnosti, z hlediska technického pokroku asistované reprodukce, z pohledu morálky a právní regulace tohoto institutu v České republice a v dalších vybraných státech. Cílem práce je ukázat novou dimenzi rodinných vztahů v souvislosti s náhradním mateřstvím a její promítnutí …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma