Bc. Hana Pernicová

Master's thesis

Rodina jako prostor pro utváření osobnosti dítěte

The family as space for formation the personality of child
Anotácia:
Diplomová práce „Rodina jako prostor pro utváření osobnosti dítěte“ pojednává o vlivu rodinného prostředí na zdravý vývoj jedince. V práci se zabývám tematikou rodiny v literatuře pro děti a mládež posledních dvou desetiletí. Tematizace rodinného prostoru v literatuře je častým jevem, na počátku třetího tisíciletí se stalo téma rodiny dokonce společným jmenovatelem velké části příběhových próz ze života …viac
Abstract:
Diploma thesis “Family as space “ deals with the fluence of family space on the development of healthy individuals. The thesis deals with the topic of family in literature for children and zouny people the past two decades. Theme of family space in literature is a common phenomenon in the beginning of the third millennium, the family even became a topic of great common denominator of the prose narrative …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedúci: doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature