Bc. Van Linh Vu

Master's thesis

Konkurence - teorie vs. praxe

Competition - the Theory and Practice
Abstract:
Cílem následující práce tedy je analyzovat konkurenční výhody podniku. Vysvětleny jsou pojmy konkurence, konkurenceschopnost a konkurenční výhoda, analýza vnějšího prostředí, PEST analýza, Porterův model pěti sil, analýza vnitřního prostředí, SWOT analýza. Analyzován je vztah podniku k vnějšímu okolí i vnitřním zdrojům a schopnostem. Cílem je vytvořit strategii, která maximalizuje užitek z příležitostí …more
Abstract:
Annotation The aim of the following work is therefore to analyze the competitive advantages of the company. Explained the concepts of competition and competitiveness and competitive advantage, environmental analysis, PEST analysis, Porter's five forces model analysis of the internal environment, SWOT analysis. Analyzed the relationship of the company to the external environment and internal resources …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Stanislav Heczko, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / field:
Economics and Management / Finance