Jaroslav PLESKOT

Bachelor's thesis

Evolucionismus a kreacionismus

Evolutionism and creationism
Abstract:
Tato bakalářská práce prezentuje důvody dominance Darwinovy evoluční teorie. První část se zabývá otázkou, zda je (neo)darwinismus opravdu vědeckou teorií a zda je může být inteligentní design prezentován jako alternativa darwinismu. Další část prezentuje možné vztahy mezi vírou-kreacionismem, popř. ID a vědou - (neo)darwinismem. Poslední část se zabývá arugmenty, kterými ID dokazuje nepravdivost darwinismu …more
Abstract:
The bachelor thesis presents reasons why the Darwin's evolutionary theory is the dominant one. The first part deals with a question if (neo)darwinism is really a scientific theory and also if intelligent design can be presented as an alternative to darwinism.The second part presents possible relations between religion - creationism, eventually ID and science - (neo)darwinism. The last part deals with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Ivan Koutecký, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PLESKOT, Jaroslav. Evolucionismus a kreacionismus. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Humanities Studies / Humanities