Jaroslav PLESKOT

Bakalářská práce

Evolucionismus a kreacionismus

Evolutionism and creationism
Anotace:
Tato bakalářská práce prezentuje důvody dominance Darwinovy evoluční teorie. První část se zabývá otázkou, zda je (neo)darwinismus opravdu vědeckou teorií a zda je může být inteligentní design prezentován jako alternativa darwinismu. Další část prezentuje možné vztahy mezi vírou-kreacionismem, popř. ID a vědou - (neo)darwinismem. Poslední část se zabývá arugmenty, kterými ID dokazuje nepravdivost darwinismu …více
Abstract:
The bachelor thesis presents reasons why the Darwin's evolutionary theory is the dominant one. The first part deals with a question if (neo)darwinism is really a scientific theory and also if intelligent design can be presented as an alternative to darwinism.The second part presents possible relations between religion - creationism, eventually ID and science - (neo)darwinism. The last part deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ivan Koutecký, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLESKOT, Jaroslav. Evolucionismus a kreacionismus. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika