Daniel Bartoněk

Diplomová práce

Vliv nízkoteplotního žíhání na mikrostrukturu a vlastnosti homogenních svarů z oceli T24

Effect of Low - Temperature Annealing on Microstructure and Properties of Homogeneous Welds Made of T24 Steel
Anotace:
Teoretická část práce se zabývá ocelemi pro membránové stěny moderních kotlů pro fosilní tepelné elektrárny. Vzhledem k zadání práce je pak blíže charakterizována ocel T24 (7CrMoVTiB10-10). Dále je zde rozebrána metalurgická svařitelnosti ocelí a moderní metody charakterizace struktury svarových spojů. Praktická část je věnována popisu a charakterizaci homogenních svarových spojů oceli T24 ve stavu …více
Abstract:
This master thesis aims to examine steels for membrane walls for modern fossil power plants. Special attention is paid to the steel T24 (7CrMoVTiB10-10) as this steel is the primary object of interest in the practical part of the thesis. Furthermore, there is a description and characterization of weldability and characterization of the structure of welded joints. The experimental part is focused on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: Vlastimil Vodárek
  • Oponent: Zdeněk Kuboň

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta materiálově-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály