Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ocel

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vliv materiálových faktorů na korozní odolnost oblastí vysoce legované oceli svarového kovu heterogenního svaru (korozivzdorná ocel - uhlíková ocel)
 (Radovan Papež)

2022, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//oskvbi// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

Difúzní svařování heterogenních svarů v kombinaci vysokolegovaná ocel a titan
 (Michal Novák)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//r3uczv// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Zvýšení korozní odolnosti svarů ocelí s obsahem bóru
 (Hana BEŇASOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//adizws// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

Strukturní charakteristiky laserových svarů ocelí
 (Aleš Vlk)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//ngv1p8// | Aplikace přírodních věd / | Práce na příbuzné téma

Vliv nízkoteplotního žíhání na mikrostrukturu a vlastnosti homogenních svarů z oceli T24
 (Daniel Bartoněk)

2020, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140753 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Práce na příbuzné téma

Korozní vlastnosti svarů konstrukčních ocelí v energetice
 (Karolina Dumská)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//zcjp9b// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Zvyšování únavové životnosti svarů vysokopevnostních ocelí metodou HFMI
 (Bořek OZOM)

2022, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//2bvxjt// | Materiálové inženýrství a výrobní technologie / | Práce na příbuzné téma