Bc. Jan Tojnar

Bakalářská práce

Interface for Integration of Language Checking Tools to Text Editing Software

Interface for Integration of Language Checking Tools to Text Editing Software
Anotace:
Tato práce obsahuje návrh knihovny zastřešující rozličné nástroje pro kontrolu textu pod jednotné rozhraní, které usnadní přidávání podpory kontroly gramatiky do aplikací. Knihovna je modulární a podporuje různé poskytovatele kontroly textu. V rámci práce byl vyvynut poskytovatel kontroly gramatiky využívající knihovnu LanguageTool a poskytovatel kontroly pravopisu využívající knihovnu Enchant. Dále …více
Abstract:
In this thesis, we propose a library that unifies various text checking tools behind a single interface for easier integration of grammar checking into applications. The library is modular and supports different providers; a grammar checking provider using LanguageTool and a spell checking provider using Enchant were developed as examples. Additionally, AbiWord text editor was modified to use our library …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.