Petra PAZOURKOVÁ

Bakalářská práce

Linguistic Analysis of Language Production Among Czech Speakers of English at A2 Level at Primary and Grammar Schools.

Linguistic Analysis of Language Production Among Czech Speakers of English at A2 Level at Primary and Grammar Schools.
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení jazykové produkce v angličtině u českých studentů vybrané základní školy a vybraného víceletého gymnázia. Teoretická část předkládá analýzu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a uvádí jeho předpokládané výstupy do kontextu s deskriptory Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Dále se teoretická část zabývá procesem osvojování …více
Abstract:
This bachelor's thesis is focused on a linguistic analysis of the language production among Czech speakers of English in selected Primary School and selected Grammar school. In the theoretical part, an analysis of the Framework Educational Programme for Basic Education is described, and its expected outcomes are contextualized within the descriptors of the Common European Framework of Reference for …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Šteklová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAZOURKOVÁ, Petra. Linguistic Analysis of Language Production Among Czech Speakers of English at A2 Level at Primary and Grammar Schools.. Ústí nad Labem, 2023. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta