Bc. Milan KLÁŠTERKA

Diplomová práce

Akcelerace klasifikačních algoritmů založených na SVM pomocí grafických karet

Acceleration of SVM-based classification algorithms on GPUs
Anotace:
Úkolem této práce je implementace trénování a klasifikace SVM klasifikátorů na GPU. Je zde nastíněn úvod do programování v jazyce CUDA C, který je také použit pro realizaci klasifikátoru se čtyřmi běžně používanými typy kernel funkcí, tedy lineární, polynomiální, RBF a tangenciální. Dále je popsán moderní a velmi rychlý algoritmus trénování SVM klasifikátorů - SMO. Dalším úkolem je porovnání výsledků …více
Abstract:
The goal of this work is an implementation of training and prediction of SVM classifiers on GPU. There is a brief introduction to the CUDA C programming language, which is also used for the implementation of a classifier with four commonly used types of kernel functions, linear, polynomial, RBF and tangential. Next goal is description of modern and very fast algorithm for training of SVM classifiers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLÁŠTERKA, Milan. Akcelerace klasifikačních algoritmů založených na SVM pomocí grafických karet. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika