Šárka DVOŘÁKOVÁ

Diplomová práce

Obsahová analýza reklamních sdělení výrobců automobilů

Content Analysis of Automobile Manufacturers' Advertising Strategies
Anotace:
Tato diplomová práce si klade za cíl popsat, na vzorku deseti televizních reklam, jaké deklarované a skryté obsahy výrobci automobilů umisťují do těchto reklamních sdělení a jaké emoce nebo chování se tím snaží u spotřebitelů vyvolat. V části teoretické se zabývá problematikou marketingových strategií, využití psychologie v oblasti marketingu, televizní reklamou, zákony upravujícími televizní reklamu …více
Abstract:
This diploma thesis aims to describe, using a sample of ten TV commercials, what contents (pronounced and hidden) are being shown by the automobile manufacturers in their car commercials. It also aims to explain what emotions or behavioural responses are these contents meant to provoke. The theoretical part contains chapters about marketing strategies, the different uses of psychology within marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2014
Zveřejnit od: 26. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁKOVÁ, Šárka. Obsahová analýza reklamních sdělení výrobců automobilů. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 3. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie