Bc. David Konstantinov

Bakalářská práce

Využití informačního systému Open Journal system pro potřeby Univerzitní knihovny

The use of information system "Open Journal Systems" for the needs of the University of Pardubice
Anotace:
Tato práce se věnuje problematice ?open access? publikování vědeckých časopisů, a to konkrétně za použití volně dostupného softwaru ?Open Journal Systems?. Nejdříve je poskytnut obecný popis ?open access? přístupu k publikování vědeckých časopisů a informačního systému ?Open Journal Systems?. V další části se práce zabývá analýzou situace před zaváděním systému, dále analýzou požadavků budoucích uživatelů …více
Abstract:
This thesis is dedicated to the issue of ?open access? publishing of scientific papers and journals, namely, using freely available software known as "Open Journal Systems". First, a general description of ?open access? publishing of scientific journals and the system of "Open Journal Systems"is provided. In the next part, the thesis deals with the analysis of the situation before the implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2012
  • Vedoucí: Ing. Milan Tomeš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Konstantinov, David. Využití informačního systému Open Journal system pro potřeby Univerzitní knihovny. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě