Mgr. Ondřej Sáňka, Ph.D.

Disertační práce

Use of Geographic Information System in Environmental Science

Use of Geographic Information System in Environmental Science
Anotace:
Environmentální věda, jakožto mladá vědní disciplína, prochází v posledních desetiletích rychlým vývojem. Společně s populačním růstem a vznikem nových technologií roste rozmanitost a množství environmentálních problémů, což vede k diverzifikaci na více environmentálních disciplín. Jednou z nich je environmentální chemie, zabývající se chemickým znečištěním životního prostředí a jeho následky. Nicméně …více
Abstract:
Environmental science as a young scientific discipline is undergoing rapid development in recent decades. Together with population growth and the introduction of new technologies the variety and number of environmental issues is growing, resulting in diversification to more environmental disciplines. One of these is environmental chemistry, dealing with chemical pollution of the environment and its …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc., doc. Ing. Branislav Vrana, PhD., doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta