Bc. David SOBEK

Master's thesis

Cechovní korporace ve vrchnostenských městech na raně novověké Moravě: Kroměříž a Prostějov v 16.-19. století

The Guilds in Towns of Nobility in the Early Modern Moravia: Kroměříž and Prostějov in the 16th - 19th Century
Anotácia:
Práce má za cíl přiblížit vývoj cechovních korporací ve vrchnostenských městech na raně novověké Moravě v 16.-19. století na příkladu tří kroměřížských a prostějovských řemeslných cechů. Prostor je věnován jak vývoji korporací, tak i fenoménům, mezi něž patří učňovství, tovaryšství a mistrovství, samospráva cechů, náboženská činnost a projevy zbožnost, otázka žen v ceších a mobilita cechovních řemeslníků …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to describe the development of guild corporations in towns of nobility in the Early modern Moravia from the 16th to 19th century in the example by three craftsman guilds in Kroměříž and Prostějov. Thesis is focused on the development of the guild corporations and the phenomena including an apprenticeship, a journeymanship and a mastery, an internal governance of guilds, a …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
Zverejniť od: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: PhDr. Michael Viktořík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOBEK, David. Cechovní korporace ve vrchnostenských městech na raně novověké Moravě: Kroměříž a Prostějov v 16.-19. století. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses 8tqhou 8tqhou/2
7. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
7. 5. 2015
Marklová, E.
8. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.