Bc. Daniel Orgoník, DiS.

Diplomová práce

Přínosy rekvalifikací pro osoby s nízkým vzděláním v okrese Brno-město

Effects of labour market training programs for low-qualified unemployed in district Brno-město
Anotace:
Práce se zabývá hodnocením přínosů rekvalifikací pro osoby s nízkým vzděláním v okrese Brno-město. Rekvalifikace jsou opatření aktivní politiky pracovního trhu, která prostřednictvím zvýšení či prohloubení kvalifikace usilují o udržení se nebo návrat účastníků na pracovní trh. V případě osob s nízkým vzděláním je jejich nízká kvalifikace právě tou největší bariérou k úspěšné participaci na pracovním …více
Abstract:
In this thesis we are evaluating effects of labour market training programs for low-qualified unemployment in district Brno-město. Market training programs are measures of active labour market policy and they are concerned to maintenance or return of participants to the labour market through the increasing of qualification. In the case of low-qualified unemployment there is their low qualification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií