Bc. Kristýna MANOVÁ

Diplomová práce

Přesnost měření tělesného složení biolektrickým analyzátorem NUTRIGUARD-MS

Accuracy of measurement of body compositoin by the bioelectric analyzer NUTRIGUARD-MS
Anotace:
Cílem diplomové práce je vypočítat velikost typické chyby měření parametrů tělesného složení při použití multifrekvenčního bioelektrického analyzátoru Nutriguard - MS (DataInput, Německo). Znalost typické chyby měření je nutná pro správnou interpretaci výsledků při opakovaných měřeních parametrů tělesného složení. Typická chyba se pohybuje v rozmezí 0,09 - 0,78 u žen a 0,07 - 0,16 u mužů. Získané hodnoty …více
Abstract:
The aim of the thesis is to calculate the size of a typical error of measurement parameters of body composition using bioelectrical multi-frequency analyzer Nutriguard - MS (DataInput, Germany). Knowledge of typical error of measurement is necessary for correct interpretation of the results of repeated measurements of body composition. Typical error ranges from 0.09 to 0.78 in women and 0.07 to 0.16 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MANOVÁ, Kristýna. Přesnost měření tělesného složení biolektrickým analyzátorem NUTRIGUARD-MS. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta