Theses 

Přesnost měření tělesného složení biolektrickým analyzátorem NUTRIGUARD-MS – Bc. Kristýna MANOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kristýna MANOVÁ

Diplomová práce

Přesnost měření tělesného složení biolektrickým analyzátorem NUTRIGUARD-MS

Accuracy of measurement of body compositoin by the bioelectric analyzer NUTRIGUARD-MS

Anotace: Cílem diplomové práce je vypočítat velikost typické chyby měření parametrů tělesného složení při použití multifrekvenčního bioelektrického analyzátoru Nutriguard - MS (DataInput, Německo). Znalost typické chyby měření je nutná pro správnou interpretaci výsledků při opakovaných měřeních parametrů tělesného složení. Typická chyba se pohybuje v rozmezí 0,09 - 0,78 u žen a 0,07 - 0,16 u mužů. Získané hodnoty typické chyby měření odpovídají velikosti typické chyby pro BIA přístroje. S ohledem na vysoké hodnoty koeficientů spolehlivosti a současně nízké hodnoty typické chyby můžeme považovat přístroj Nutriguard-MS za dostatečně přesný při dodržení zásad a standardizace měření.

Abstract: The aim of the thesis is to calculate the size of a typical error of measurement parameters of body composition using bioelectrical multi-frequency analyzer Nutriguard - MS (DataInput, Germany). Knowledge of typical error of measurement is necessary for correct interpretation of the results of repeated measurements of body composition. Typical error ranges from 0.09 to 0.78 in women and 0.07 to 0.16 for men. These values correspond to size of typical errors for BIA device. With regard to high reliability values of the coefficients and simultaneously low values of typical errors can be considered device-MS Nutriguard as sufficiently accurate in adhering to the principles and standardization of measurement.

Klíčová slova: bioelektrická impedanční analýza, měření tělesného složení, tělesné složení, typická chyba měření, reliabilita

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=38494 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

MANOVÁ, Kristýna. Přesnost měření tělesného složení biolektrickým analyzátorem NUTRIGUARD-MS. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 06:40, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz