Dominika Knaiflová

Bakalářská práce

Dopady výstavby a provozu bioplynových stanic na lokální rozvoj venkovských regionů – případová studie bioplynové stanice v obci Bratčice

Impacts of biogas plant construction and operation on local development of rural regions - a case study of a biogas plant in the village of Bratčice
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá nejvýznamnějšími dopady výstavby a provozu bioplynové stanice na lokální rozvoj ve venkovském regionu – případová studie bioplynové stanice v obci Bratčice. Literární přehled pojednává o obnovitelných zdrojích a jejich využití, o bioplynu a jeho využití v bioplynových stanicích a následně o problematice BPS. Praktická část se mimo jiné zaměřuje na charakteristiku bioplynové …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the most significant impacts of the construction and operation of a biogas plant on local development in a rural region – a case study of a biogas plant in the village of Bratčice. The literature review discusses renewable resources and their use, biogas and its use in biogas plants and then the issue of BPS. The practical part focuses, among other things, on the characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií