Andrea MILCOVÁ

Diplomová práce

Vybrané obnovitelné zdroje energie v oblasti Podkrušnohoří a jejich příspěvek k udržitelnému rozvoji

Selected renewable energy sources in Podkrušnohoří and their contribution to sustainable development
Anotace:
Obsahem této diplomové práce je problematika obnovitelných zdrojů v oblasti Podkrušnohoří a zejména trvale udržitelný rozvoj. V úvodu se detailněji zaměřuje na již zmíněný trvale udržitelný rozvoj. Dále popisuje zájmovou oblast, tedy okresy Most, Chomutov, Teplice a Ústí nad Labem. Následující kapitola je věnována obnovitelným zdrojům energie, a to hlavně bioplynovým stanicím a solární, větrné energii …více
Abstract:
The content of this thesis are renewable in the Podkrušnohoří and in particular sustainable development. The introduction focuses in more detail on the previously mentioned sustainable development. It also describes the area of interest, namely the districts of Most, Chomutov, Teplice and Ústí nad Labem. The following chapter is devoted to renewable energy sources, especially solar and biogas stations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MILCOVÁ, Andrea. Vybrané obnovitelné zdroje energie v oblasti Podkrušnohoří a jejich příspěvek k udržitelnému rozvoji. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí