Bc. Matej Urban

Master's thesis

Bankova únia a mechanizmus jednotného dohľadu v EU

Banking Union and mechanism of single supervision in EU
Abstract:
This diploma thesis deals with banking union and common bank supervision in European Union. The thesis describes historical development, explains the proposed pillars of banking union as well as it is reviewing preparation process. The main aim of the diploma thesis is to analyze current state of banking sector in EU based on both quantitave and qualitative characteristics and to assess its readiness …more
Abstract:
Predkladaná diplomová práca sa zaoberá tématikou bankovej únie a spoločného bankového dohľadu Európskej únie. V rámci práce je vymedzený historický vývoj, vysvetlené jednotlivé navrhované piliere bankovej únie, ako aj zhodnotenie pripravovaného procesu. Cieľom práce je analyzovať súčasný stav bankového sektora v EÚ na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych charakteristík a následne zhodnotiť jeho …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.
  • Reader: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / field:
Economics and Management / Finance