Mgr. Lucie Matušková

Bakalářská práce

2. infinitiv ve finštině a způsoby jeho překladu do češtiny ve Waltariho novele Cizinec přichází

2nd infinitive in Finnish and methods of its translation to Czech in Waltari's novelette A Stranger Came to the Farm
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o 2. infinitivu ve finštině. Jejím cílem je tyto tvary rozebrat a popsat způsoby jejich využití ve finštině. Druhým cílem je potom ukázat rozmanitost způsobů překladu těchto tvarů do češtiny v beletristickém díle. Tomuto účelu sloužila Waltariho novela Cizinec přichází.
Abstract:
This thesis deals with the 2nd infinitive in Finnish. Its aim is to describe these forms as well as to exemplify how they are used in Finnish. Its second aim is to exemplify diversity of methods of translation of these forms to Czech in Waltari’s novelette A Stranger Came to the Farm.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Baltistika